Rijke buis

Het Rijke effect wordt over het algemeen ook onder het begrip pulserende verbranding geschaard.

De werking is min of meer hetzelfde, met dezelfde voordelen zij het wat minder uitgesproken.

Als gevolg van de snel oscillerende gassen kunnen vaste stoffen in korrelvorm worden gefluïdiseerd en treed de spouting bed conditie op.
De energie die daarvoor nodig is wordt niet geleverd door kostbare rootsblowers maar rechtstreeks door de brandstof.
Ongeveer 5 % van de energie in de brandstof wordt omgezet in kinetische energie, in hoge gas snelheden en dat zet de deeltjes in beweging.