Fakkels en ontgassers

Conventionele open fakkels vervuilen vaak het milieu. Als gevolg van een slechte menging van het gas en de benodigde lucht voor de verbranding, is de thermische oxidatie vaak niet geheel compleet.

Gesloten, ingekapselde fakkels, of ont-gassers, mengen het te verbranden gas en de lucht al vooraf.
Soms is het noodzakelijk om lucht en gas zelfs mechanisch te mengen en de lucht voor te verwarmen om een volledige verbranding te bewerkstelligen.

Deze apparaten kunnen een oplossing zijn in al die gevallen waarbij stinkende of gevaarlijke gassen vrijkomen. Te denken valt aan damp uit drogers, keukens, drukkerijen, smelterijen en vele andere productielijnen.
Wij leveren:

  1. Open fakkels
  2. gesloten fakkels
  3. ontgassers
  4. Pre-mix/voor gemengde fakkels