Onderzoek

Als bestuurslid van de Stichting Impuls dragen wij, door ons vele onderzoekswerk, substantieel bij aan de kennis van Pulserende en andere verbrandingstechnieken.

Het verheugt ons dat wij, in deze voorkeurspositie, over de gehele wereld, vele prettige samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.