Pulserende verbranding

Het woord verbranding dekt de lading niet geheel.

De snelheid van de omzetting van het brandstof – luchtmengsel ligt vele malen hoger dan de maximale verbrandingssnelheid.Feitelijk bestaat pulserende verbranding uit een zeer snelle successie van elkaar opvolgende explosies. ( 0.1 tot 2000 per sec.)