Thermische na-verbranding / R.T.O.

Recuperatieve, thermische oxidatie, (naverbranding met of zonder warmte terugwinning,) van proceslucht en/of damp.

De oorsprong van deze lucht kan velerlei zijn; uit drogers, drukkerijmachines verf spuit lijnen en allerlei andere thermische en/of biologische processen.

Combustors

Combustors combineren een verbrandingskamer met een of meerdere (multi fuel) of pilot brander(s). Deze verbrandingskamers hebben een geheel metalen, driewandige opbouw, dus zonder vuurvaste stenen. Een behoorlijke besparing op het onderhoud is het gevolg, maar ook kan zeer snel in en uit geschakeld worden omdat het langzaam opwarmen niet vereist is.

Zo’n ontwerp heeft verder het voordeel dat er een behoorlijke voorverwarming van de te behandelen proceslucht plaatsvindt. Door middel van de drievoudige combustor wand, wordt de te behandelen lucht tot circa ( 400 - 600°C.) voorverwarmd.

Snelle en complete verbranding, ook van lastige te behandelen gasstromen, kan daardoor worden gegarandeerd. Deze warmte terugwinning uit het proces zelf versnelt niet alleen het verbrandingsproces, maar zorgt er ook voor dat er aanzienlijk minder brandstof noodzakelijk is. In veel gevallen kan, bijna alleen al door het verdampte oplosmiddel in de lucht, in de gehele warmtebehoefte worden voorzien.

Trickle flow reactoren

Voor het reinigen van vervuilde proceslucht bestaan diverse opties.

Wassen, (Bio) filteren, Chemische behandeling maar ook thermisch reinigen, het in de luchtstroom verbranden van de vervuilende componenten.
Als gevolg van het toenemende energiegebruik zal, des te groter het debiet van de te behandelen luchtstroom wordt, de laatste optie steeds minder interessant worden. Tenzij; er een eenvoudige warmte terugwinning uit de behandelde lucht kan worden toegepast.
Dit wordt vaak gedaan met ( roestvrije) warmtewisselaars, gepakt bed ceramische korrel recuperators, maar ook met het open type de zgn. Trickle flow reactor.

Zand, of een andere tussenstof, wordt gebruikt om de warmte op te nemen uit de uittredende behandelde lucht en deze warmte wordt weer afgegeven aan de intredende nog te behandelen lucht.
Een temperatuur verschil, tussen de intrede en de uittredende lucht, van slechts 50°Celsius is haalbaar, terwijl alle organische componenten in het midden van het proces bij 850°C. volledig worden verbrand. Vooral bij grote hoeveelheden lucht is dit erg interessant.